.SKI

New TLD - .SKI
.SKI

.SKIを使ったドメインの例:

  • equipmentname.ski
  • resortname.ski
  • skitechnique.ski
  • whistler.ski

 

Pre Registration

概観

DN Pilotで新TLD【.SKI】を事前登録しましょう。

  • 無料の事前登録
  • 無料の自動アラートサービス
  • 契約は必要ありません

新TLD【.SKI】

  • 開始予定時期: 2013
  • 申請資格: 検討中
  • スポンサー:検討中
一括事前登録

無料の事前登録はこちらから

事前登録したい.SKIドメインを各行に1件ずつドメインを入力してください。